">
Друк
 

Господарьов Дмитро Валерійович

Період навчання в аспірантурі:  2001-2004 рр.
Рік захисту і тема дисертації: грудень 2005 р., “Окиснення білків і ліпідів у дріжджів Saccharomyces cerevisiae та можлива роль каталаз у його запобіганні”. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету.
 

 

Байляк Марія Михайлівна

Період навчання в аспірантурі:  2003-2006 рр.
Рік захисту і тема дисертації: жовтень 2007 р., «Особливості антиоксидантного захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae на різних фазах росту культури». Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: докторант кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету.

 

Васильків Олена Юріївна

Період навчання в аспірантурі:  2003-2010 (з перервою на декретну відпустку).
Рік захисту і тема дисертації: грудень 2012 р., “Активність каталази та лактатдегідрогенази карася сріблястого (Сarassius auratus L.) за впливу токсичних чинників”. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: доцент кафедри педагогіки та психології Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

 

 Гусак Віктор Васильович

Період навчання в аспірантурі:  2004-2007.
Рік захисту і тема дисертації: березень 2008 р., “Порівняльна  характеристика АМФ-дезамінази з білих м’язів риб, толерантних до несприятливих чинників навколишнього середовища”. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету.

   

 Кубрак Ольга Ігорівна

Період навчання в аспірантурі:  2005-2008.
Рік захисту і тема дисертації: грудень 2010 р., “Отримання та характеристика стабільної альфа-амілази з Bacillus sp.”. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: постдок, кафедра зоології, Стокгольмський університет (м. Стокгольм, Швеція).
 

 Лущак Олег Володимирович

Період навчання в аспірантурі:  2005-2008.
Рік захисту і тема дисертації: грудень 2009 р., “Участь антиоксидантих ферментів у модифікації відповіді дріжджів Saccharomyces cerevisiae на нітрозитивний стрес”. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: асистент і завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету.

 Абрат Олександра Богданівна

Період навчання в аспірантурі:  2005-2008.
Рік захисту і тема дисертації: грудень 2009 р., “Механізми захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae від стресу під впливом слабких органічних кислот”. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: викладач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету.

Мосійчук (Семчук) Надія Михайлівна

Період навчання в аспірантурі:  2005-2008.
Рік захисту і тема дисертації: грудень 2012 р., “Функціонування антиоксидантних механізмів у дефектних за генами біосинтезу токоферолів ліній Arabidopsis thaliana за дії стресових чинників”. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету.

 

Стамбульська (Русин) Уляна Ярославівна

Період навчання в аспірантурі:  2005-2008.
Рік захисту і тема дисертації: Попередній захист 3 квітня 2015 р., “Вплив симбіотичних азотфіксуючих бактерій і ксенобіотиків на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху посівного”. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

   

Дрогомирецька Іванна Зіновіївна

Період навчання в аспірантурі: 2005-2009.
Рік захисту і тема дисертації: 2011 р., "Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищенних концентрацій іонів кадмію та нікелю". Детальніше
Керівник: професор Марія Мазепа.

Посада і місце праці на тепер: Старший лаборант кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету, на тепер – відпустка по догляду за дитиною.

   

Данилів Світлана Іванівна

Період навчання в аспірантурі:  2007-2010.
Рік захисту і тема дисертації: 2011 р., “Вивчення стану основних клітинних і гуморальних факторів імунної системи Cyprinus carpio L. під впливом іонів свинцю та хрому”. Детальніше
Керівник: професор Марія Мазепа.

Посада і місце праці на тепер: асистент кафедри фармації фармацевтичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету.

   

Лозінська Людмила Михайлівна

Період навчання в аспірантурі:  2008-2011.
Рік захисту і тема дисертації: грудень 2013 р., “Глюкоза та фруктоза як потенційні фактори розвитку карбонільного та оксидативного стресів у дріжджів Saccharomyces cerevisiae”. Детальніше
Керівник: доцент Галина Семчишин.

Посада і місце праці на тепер: guest researcher в Лундському університеті (Лунд, Швеція).

Ровенко Богдана Михайлівна

Період навчання в аспірантурі:  2008-2011.
Рік захисту і тема дисертації:квітень 2016 р., “Плодова мушка Drosophila melanogaster як модель для вивчення впливу вуглеводів на метаболізм тварин”. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: фахівець І категорії навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету та дослідник в університеті м. Хельсінкі (група др. Вілле Хіетакангаса), Хельсінкі, Фінляндія.

Василик Юлія Володимирівна

Період навчання в аспірантурі:  2008-2011.
Рік захисту і тема дисертації: квітень 2016 р., “Вплив хлориду та нітропрусиду натрію на вміст пігментів та вільнорадикальні процеси у проростках кукурудзи Zea mays L. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: фахівець І категорії навчально-наукoвої лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Лозінський Олександр Васильович

Період навчання в аспірантурі:  2009-2012.
Рік захисту і тема дисертації: листопад 2015 р., “Мітохондріальна складова системи антиоксидантного захисту Drosophila melanogaster та оцінка її ефективності за фізіологічними критеріями”. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: продакт-спеціаліст (спеціаліст по продукції) ТОВ "Хімлаборреактив" (Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 8. +380 (44) 494-42-42. www.hlr.com.ua).

 

Матвіїшин (Атаманюк) Тетяна Михайлівна

Період навчання в аспірантурі:  2010-2013.
Рік захисту і тема дисертації: Попередній захист 22 жовтня 2013 р., “Оцінка впливу пестицидів на фізіолого-біохімічний стан риб з використанням карася сріблястого як модельного об’єкту”. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету (декретна відпустка з липня 2014 р.).

Валішкевич (Гомза) Богдана Володимирівна

Період навчання в аспірантурі:  2011-2014.
Рік захисту і тема
дисертації: Попередній захист 31 жовтня 2014 р., тема "Сигнальний шлях TOR як регулятор біохімічних механізмів стійкості дріжджів Saccharomyces cerevisiae до карбонільного / оксидативного стресу". Детальніше
Керівник: доцент Галина Семчишин.

Посада і місце праці на тепер: асистент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка Івано-Франківського національного медичного університету (декретна відпустка з липня 2015).

Перхулин Наталія

Період навчання в аспірантурі:  2011-2014.
Рік захисту і тема
дисертації: Попередній захист 3 квітня 2015 р.,  “Drosophila melanogaster як модельний об’єкт дослідження хвороб людини, пов’язаних з оксидативним стресом”. Детальніше
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: старший лаборант кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету.

 

Наші Школи

Реклама Google

Designed by Education wordpress theme