">
Друк

Основні напрямки наукової роботи

 

1.  Токсичний вплив пестицидів та важких металів на риб (куратори напрямку  - к.б.н. Гусак В.В., к.б.н. Мосійчук Н.М., проф. Лущак В.І.)


 

Досліджується вплив пестицидів та важких металів на перебіг вільно-радикальних процесів (показники оксидативного стресу та активність системи антиоксидантного захисту), показники вуглеводного та ліпідного обміну, стан імунної системи  у риб. У якості модельних об’єктів обрані види з високою толерантністю до дії різних факторів – це бичок-ротан (Percottus glehnii), представники родини коропових – сріблястий карась (Carassius auratus) і звичайний короп (Cyprinus carpio).

 

 

 

2.  Вплив родіоли рожевої та альфа-кетоглутарату на фізіолого-біохімічні показники дріжджів Saccharomyces cerevisiae (куратор напрямку – к.б.н. Байляк М.М.)

 

Досліджується вплив лікарської рослини з адаптогенними властивостями – родіоли рожевої (Rhodiola rosea) та альфа-кетоглутарату, інтермедіату Циклу Кребса, на стійкість пекарських дріжджів Saccharomyces cerevisiae до дії різних несприятливих факторів довкілля та на тривалість життя культур дріжджів.

 

 

 

3. Вплив альфакетоглутарату на фізіолого-біохімічні показники плодової мушки Drosophila melanogaster (куратори напрямку – к.б.н. Байляк М.М., проф. Лущак В.І.)

 

Досліджується вплив альфа-кетоглутарату на показники вуглеводного та ліпідного обміну у плодової мушки, тривалість життя мушок, стійкість личинок та дорослих особин до дії фізичних та хімічних чинників.

 

4. Вплив вуглеводної дієти на вільнорадикальні процеси та тривалість життя плодової мушки Drosophila melanogaster (куратори напрямку – проф. Лущак, к.б.н. Лущак О.В.,  Ровенко Б.М.).

 

Досліджується вплив дієт з, різними вуглеводами та різним співвідношеннями білка і вуглеводу (різною калорійністю їжі) у харчовому раціоні плодової мушки на показники вуглеводного та  ліпідного обміну, інтенсивність вільно-радикальних процесів, тривалість життя особин обох статей.

 

5.  Вплив лікарських препаратів на тривалість життя та фізіолого-біохімічні параметри плодової мушки Drosophila melanogaster при споживанні висококалорійної їжі (куратор напрямку - к.б.н. Абрат О.Б.).

Склад групи:
Андрій Клоновський (студент 4 курсу)
Анастасія Грущенко (студентка 4 курсу)
Христина Кулик (студентка 4 курсу)
Юлія Тачинська (студентка 3 курсу)
Юлія Дідух (студентка 3 курсу)

 

Короткий опис досліджень
Досліджується вплив метформіну (протидіабетичний препарат із ряду бігуанідів) та спиртової витяжки із Galega officinalis (містить галегін – природний аналог метформіну) на обмін речовин та тривалість життя D. melanogaster при споживанні різнокалорійних дієт на основі картопляного і синтетичного крохмалів.

 

6.  Карбонільний та оксидативний стрес у дріжджів Saccharomyces cerevisiae, спричинений різними вуглеводами (куратор напрямку – доц., к.б.н. Семчишин Г.М.)

 

Досліджується вплив моносахаридів – глюкози та фруктози, доданих у різних концентраціях, на інтенсивність вільно-радикальних процесів, процесів глікозилювання, стійкість до оксидативного стресу та тривалість життя дріжджів Saccharomyces cerevisiae.

 

7. Вплив ксенобіотиків на вільнорадикальні процеси та старіння у живих організмів (куратор напрямку – проф. Лущак В.І.)

Досліджується вплив низьких та високих концентрацій іонів хрому та молібдену, донорів оксиду азоту на фізіолого-біохімічні показники та загальний функціональний стан плодової мушки різних вікових груп.

 

8.  Дослідження механізмів гормезису (куратор напрямку – проф. Лущак В.І.)

Дослідження впливу «м’якого» стресу  та речовин-стимуляторів захисного механізмів на стійкість модельних оранізмів до дії летальних доз зовнішніх стресорів та на тривалість життя організмів; вивчення молекулярних механізмів дії «горметинів».

 

Наші Школи

Реклама Google

Designed by Education wordpress theme