">
Друк

 Аспірантура

 

 Сорочинська (Витвицька) Оксана

Рік вступу: 2015
Тема дисертації: Розробка оптимальних методів отримання імуноглобулінів класу G.
Спеціальність: 03.00.20 – біотехнологія
Наук. керівник: проф., д.б.н. Лущак Володимир Іванович.

Анотація теми:   Імуноглобуліни (Igs) – це група глікопротеїнів, які містяться в плазмі крові (антитіла) та на поверхні деяких клітин імунної системи (рецептори імуноглобулінів). Сироватковий імуноглобулін G є основним класом антитіл в організмі людини, становить близько 70-75% від усіх імуноглобулінів. Iмуноглобуліни G відіграють важливу роль як в первинній так і у вторинній імунній відповіді. Імуноглобулін G відповідає за зв'язування з антигеном, а також деякі ефекторні функції, активування комплементу, зв'язування з клітинами. Присутність специфічного імуноглобіліну G в плазмі може свідчити про наявність збудника в організмі або про зараження. Тому, діагноз багатьох інфекцій базується на виявленні специфічного імуноглобуліну G в сироватці крові людини.

 

 Манюх Оксана

Рік вступу: 2015
Тема дисертації: Оптимізація їжі для мишей з метою отримання максимального виходу асциту.
Спеціальність: 03.00.20 – біотехнологія
Наук. керівник: проф., д.б.н. Лущак Володимир Іванович.

Анотація теми:  На сучасному етапі розвитку науки та медицини гостро постає питання про штучне створення гібридом. Гібридоми активно використовуються для отримання моноклональних антитіл, тобто, таких антитіл, які виробляються імунними клітинами, належать до одного клітинного клона та походять із однієї антигенної детермінанти. Моноклональні антитіла, в свою чергу, застосовуються для: аналізу імунної відповіді, аналізу ембріонального розвитку, локалізації пухлин, аналізу складних сумішей антигенів, імуно-ферментного аналізу, діагностики вірусних і бактеріальних захворювань, виявлення гельмінтів, аналізу якості харчових продуктів. Метою даної роботи є отримання максимального виходу гібридомної культури (асциту), за рахунок правильного підбору раціону харчування для мишей. 

 

 Лилик Марія

Рік вступу: 2015
Тема дисертації: Фізіолого-біохімічні особливості плодової мушки Drosophila melanogaster за споживання альфа-кетоглутарату.
Спеціальність: 03.00.04 – біохімія
Наук. керівник: доц., к.б.н. Байляк Марія Михайлівна.

Анотація теми: Альфа-кетоглутарат (АКГ) є інтермедіатом циклу Кребса, який пов’язує енергетичний обмін з метаболізмом амінокислот. Протягом останніх років було виявлено, що застосування АКГ як харчової добавки може мати багато корисних ефектів для організму. Зокрема, було показано, що АКГ сприятливо впливає на білковий та амінокислотний обмін, редокс-гомеостаз, тривалість життя, протидіє зниженню фізіологічних функцій з віком та послаблює певні метаболічні порушення. У плодової мушки ці процеси мають високу подібність до таких в організмі людини. У даному дослідженні Drosophila melanogaster використовується як модельний об'єкт для виявлення нових позитивних ефектів АКГ як харчової добавки. У центрі нашої уваги – залучення AKГ у вільнорадикальні процеси та білково-амінокислотний обмін у D. melanogaster різного віку.

Бурдилюк Надія


Рік вступу: 2014
Тема дисертації: Drosophila melanogaster як модель дослідження механізмів старіння і пов’язаних з ним патологій.
Спеціальність: 03.00.04 – біохімія
Наук. керівник: проф., д.б.н. Лущак Володимир Іванович

Анотація теми: Ожирінння на сучасному етапі демографічного прогресу катастрофічно поширене серед молодого населення, та, на превеликий жаль, виступає основним фактором ризику для розвитку метаболічного синдрому та пов’язаних з ним захворювань. Надмірне споживання поживних речовин, особливо вуглеводів, сприяє виникненню ожиріння. Воно може бути однією із причин розвитку інсулінової резистентності і, як наслідок, діабету. Нещодавні дослідження продемонстрували помітну аналогію регуляторних механізмів у дрозофіли і людини. Тому метою роботи є розробка моделі плодової мушки для вивчення механізмів ожиріння і розвитку діабету.

 

Стрільбицька (Бевзюк) Ольга

Рік вступу: 2013
Тема дисертації: Роль TOR та інсулінового сигнальних шляхів у стовбурових клітинах Drosophila melanogaster у регуляції метаболізму, стійкості до стресів та тривалості життя
Спеціальність: 03.00.04 – біохімія
Науковий керівник: д.б.н., проф. Лущак Володимир Іванович.
Анотація до теми: Стовбурові клітини беруть участь у підтриманні клітинного та тканинного гомеостазу, а також у контролі росту та розвитку організму. Існують молекулярні механізми регуляції проліферації та диференціації стовбурових клітин для запобігання виникнення фізіологічних патологій. Функціонування TOR (target of rapamycin) та інсулінового сигнального шляхів у стовбурових клітинах Drosophila є визначальним чинником у регуляції тривалості життя. На сьогодні накопичено багато даних щодо функціонування сигнальних шляхів у стовбурових клітинах, однак ці дані є недостатніми для остаточного з’ясування молекулярних механізмів контролю фізіологічних процесів. Подальші дослідження в даній галузі відкриють нові перспективи у з’ясуванні терапевтичних методів для запобігання виникнення злоякісних новоутворень та шляхів продовження тривалості життя.

   

Васильковська Руслана

Рік вступу: 2013

Тема дисертації: Участь антиоксидантної системи у перехресних адаптаціях дріжджів Saccharomyces cerevisiae

Спеціальність: 03.00.05 – біохімія

Наук. керівник:д.б.н., доц. Семчишин Галина Миколаївна.

Анотація теми: Здатність живих організмів до перехресних адаптацій є однією з основних умов їхнього виживання і нормального функціонування за дії несприятливих чинників. Відомо, що стресові фактори призводять до розвитку різноманітних захворювань, метаболічних порушень, а також пришвидшують старіння організму.Проте молекулярні механізми, що лежать в основі цих порушень, вивчені недостатньо. Зокрема мало відомо про участь антиоксидантної системи у перехресних адаптаціях організмів. У дріжджів, як й у ссавців, старіння пов’язане з послабленням функцій, його захисних систем та підвищенням чутливості до стресу. Тому S. cerevisiae є ефективною модельною системою у вивченні різноманітних молекулярних механізмів, оскільки багато з них є подібними до таких як у вищих еукаріотів.

{backbutton}

 

Реклама Google

Designed by Education wordpress theme