">

Міжнародна біотехнологічна лабораторія


Про нас
Розклад
Наші контакти

ЗМІ про нас

Наш університет


Новини
Анонси
Бібліотека
Телефони

Минуле та сьогодення

Кафедра біохімії та біотехнології створена у складі природничого факультету (нині Інститут природничих наук) в жовтні 2002 року (до 2010 року кафедра називалася кафедрою біохімії). Очолив кафедру і до сьогодні залишається її керівником професор, доктор біологічних наук Володимир Іванович Лущак. На сьогодні на кафедрі біохімії та біотехнології працюють 2 докторів біологічних наук та 8 кандидатів наук.

Кафедра є провідним навчально-методичним центром з підготовки фахівців у галузі експериментальної біології, зокрема біохімії. Викладачі кафедри забезпечують викладання нормативних дисциплін – біоорганічної хімії, біохімії, вірусології, мікробіології, біотехнології та молекулярної біології студентам напряму підготовки «Біологія» (ОКР – бакалавр). Для студентів, які обирають спеціалізацію «Біохімія» читаються такі спецкурси, як «Неензиматичні процеси у біології», «Фізико-хімічні методи у біології», «Експресія генів та методи молекулярної біології», «Ензимологія з основами кінетики ферментативних реакцій», «Основи клінічної біохімії», «Вибрані розділи біохімії англійською мовою», «Великий практикум з біохімії», «Молекулярна ендокринологія», «Біологічні мембрани» та «Біоенергетика». На кафедрі відкрита магістратура за спеціальністю «Біохімія», аспірантура з двох спеціальностей ("Біохімія" та "Біотехнологія") та докторантура зі спеціальності «Біохімія». Зараз на кафедрі навчаються п’ять аспірантів та двоє докторантів. За час існування кафедри захищено 14 кандидатських дисертацій та одна докторська дисертація.

Кафедра біохімії та біотехнології є однією з провідних кафедр університету, яка підтримує високий науковий імідж університету та проводить наукові дослідження світового рівня, про що свідчать публікації співробітників кафедри у високорейтингових міжнародних журналах. Основна наукова проблематика кафедри – вільно-радикальні процеси у біологічних системах за умов норми та дії різних стресових чинників. Основні об’єкти дослідження – пекарські дріжджі, плодова мушка, риби, миші та рослини. За час існування кафедри співробітниками видано 7 англомовних наукових монографій та опубліковано понад 150 статей у кращих фахових виданнях України та високорейтингових закордонних журналах. Завідувач кафедри проф. Лущак В.І. входить до сотні найкращих науковців України, а молоді кандидати наук – Лущак О.В. і Кубрак О.І. – до сотні найкращих молодих науковців України (за результатами міжнародної науко метричної бази Scopus). Співробітники кафедри тісно співпрацюють із закордонними науковцями та науковими установами Канади, США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі і Бразилії.

Особливістю підготовки студентів, які спеціалізуються з біохімії, є залучення їх до виконання наукових досліджень, в процесі чого вони отримують практичні і теоретичні знання і розвивають необхідні навички. Основна увага в підготовці біохіміків приділяється формуванню у студентів здатності самостійно проводити наукові дослідження – від пошуку необхідної літератури, її аналізу, формулювання актуальних наукових завдань до їх практичного вирішення та представлення результатів дослідження широкому загалу. З цією метою на кафедрі регулярно проводяться наукові семінари. На наукових семінарах студенти та викладачі доповідають та обговорюють актуальні наукові проблеми біохімії та суміжних дисциплін, семінари проводяться українською та англійською мовами. Вивченню англійської мови на кафедрі приділяється особлива увага, оскільки на сьогодні англійська мова – основний засіб обміну науковою інформацією та доступу до досягнень сучасної світової науки.

Студенти, аспіранти та співробітники кафедри постійно беруть участь у різних міжнародних наукових конференціях та проходять наукові стажування закордоном. На конференціях студенти і аспіранти кафедри регулярно займають призові місця за кращі доповіді і роботи.

За час існування кафедра випустила понад 80 спеціалістів-біохіміків, які успішно працюють у галузі клінічної біохімії, функціональної біохімії, мікробіології, молекулярної біології як в Україні, так і закордоном (Фінляндії, Швеції, Канаді).

З 2013 року на кафедрі щорічно проводяться Літні школи з біохімії для молодих науковців з цілої України, де викладачі кафедри діляться своїм досвідом в галузі дослідження вільно-радикальних процесів. Для учнів шкіл щорічно проводиться Осіння школа юного біохіміка, де учні мають можливість познайомитися з таємничим світом біомолекул та розвинути навики експериментальної роботи в лабораторії.

(Переглянути працевлаштування випускників ).

 
Ukrainian (CIS)English (United Kingdom)Наші Школи

Наші публікації


2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Конференції і Гранти

Авторське право

Карта відвідування

Наші друзі

Реклама Google

Designed by Education wordpress theme