Міжнародна співпраця

ЗМІ про нас

Дні науки в Івано-Франківську!!! Друк
29.10.2016

Дні науки в Івано-Франківську!!!

химияШановні діти та їхні батьки!!! Запрошуємо Вас взяти участь у заходах до Днів науки, які відбудуться 12-13 листопада 2016 року на базах Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (12 листопада) та кафедри біохімії та біотехнології Факультету природничих наук Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ (13 листопада). Учасники заходу зможуть прослухати науково-популярні лекції з актуальних питань сьогодення та взяти участь в різноманітних хімічних та біологічних дослідах. Програма заходу у прикріпленому файлі.

Програма заходу

 
Людмила Лозінська перебуває у відрядженні в університеті міста Лунду (Швеція) Друк
29.10.2016

LL 2Провідний фахівець Людмила Лозінська з 1-го вересня цього року вчергове перебуває у відрядженні в університеті міста Лунду (Швеція), де впродовж останніх 5-ти років мала нагоду досліджувати роль травних ферментів у регуляції енергетичного балансу та метаболічних порушень. Процеси розщеплення та засвоєння речовин багатоклітинними організмами  відбуваються за участі системи органів, зі складною автономною саморегуляцією, яка є, безумовно, визначальною на усіх етапах розвитку та старіння організму. Особливістю шлунково-кишкового тракту є його висока пластичність завдяки взаємодії із екзогенними факторами (мікроорганізмами, чужорідним генетичним матеріалом) та високої проліферативної активності. Окремої уваги заслуговують гідролітичні ферменти, котрі попри свою основну травну функцію, також залучені у процесах специфічної сигнальної трансдукції для формування адекватної адаптивної  відповіді. Зокрема, фермент амілаза, який розщеплює молекули крохмалю, присутній у великій кількості у крові людини та інших ссавців, де його функція до кінця не зрозуміла. Проте відомо, що розвиток інсуліно-резистентності,  зростання індексу маси та розвиток метаболічного синдрому асоційовані зі зниженням кількості амілази у крові. Окрім того, секреція ферментів підшлункової залози у просвіт кишківника починається ще до того, як туди потрапляє їжа. Також, екзокринна функція підшлункової залози (ферменти амілаза, ліпаза та протеаза) у новонароджених вища, аніж ендокринна функція (гормони інсулін, глюкагон), хоча композиція материнського молока не потребує значного травлення і навіть містить власну ліпазу.  Таким чином, безпосередня взаємодія молекул ферментів із рецепторами на поверхні епітеліальних клітин кишківника і їх можливі функції до кінця не з’ясовані. Але вже сьогодні відомо, що, наприклад, протеаза стимулює розвиток та функції кишківника  молочних щурів та поросят, а рецептори до протеази (PAR2) залучені у формуванні імунної відповіді. Пептид ентеростатин, що вивільнюється разом із ліпазою, здатний проникати у лімфатичні вузли та кров’яне русло і, потенційно, знижувати апетит та всмоктування жирів. Дослідження у Лундському університеті свідчать про участь альфа-амілази у регуляції рівня глюкози у крові (всмоктуванню та ендогенній продукції) під час і після прийомів їжі. Це відкриття розширює теоретичні знання та має значний потенціал у формуванні правильної культури харчування та боротьбі із ожирінням. Особливо важливими подібні дослідження стають у час, коли вуглеводи займають переважаючу частину раціону людей, стиль життя змінюється, і ми все більше починаємо розуміти активну роль простих вуглеводів у процесах пошкодження клітинних компонентів та старінні. 

 
20 жовтня 2016 року на кафедрі біохімії та біотехнології відбувся попередній захист кандидатської дисертації випускниці аспірантури Руслани Васильковської Друк
23.10.2016

ruslana20 жовтня 2016 року відбувся попередній захист кандидатської дисертації випускниці аспірантури кафедрі біохімії та біотехнології Руслани Васильковської “Участь антиоксидантної системи у перехресних адаптаціях дріжджів Saccharomyces cerevisiae” (науковий керівник: д.б.н. Галина Семчишин). Дисертаційне дослідження присвячене проблемі гормезису та перехресних адаптацій. Обидва феномени активно досліджуються в галузі біохімії та медицини, оскільки підвищення стійкості організму до несприятливих чинників та збільшення тривалості здорового життя є однією з найважливіших проблем сучасної біології. Гормезис – явище підвищення життєздатності організму за використання потенційно небезпечних для життя зовнішніх чинників, наприклад хімічних речовин, радіаційного випромінювання, температурного шоку. Їх невисокі, сублетальні дози можуть підвищувати життєвий потенціал, у той час як високі – є шкідливими, іноді навіть летальними. Відомо, що помірний стрес призводить до появи толерантності організму до наступного летального стресу. Це явище отримало назву “передадаптації” і виявлене у різних видів: від бактерій до людини. Помірний стрес часто викликає стійкість не тільки до того самого стресового фактору, а й до інших чинників. Цей феномен, своєю чергою, отримав назву “перехресної адаптації”. Підвищення життєвого потенціалу внаслідок горметичної дії певних чинників може лежати в основі передадаптацій та перехресних адаптацій. Загалом, все це свідчить про існування комплексного і тонкорегульованого механізму, який дозволяє організму адаптуватись до різних видів стресу. Дослідженню молекулярно-біохімічних особливостей цих явищ й була присвячена робота аспірантки. 

 
Дослідження Інституті Фізіології в Університеті Карла Еберхарда в місті Тюбінген (Eberhard Karls Universität Tübingen) Друк
10.09.2016

1З 12 по 17 липня 2016 року Юлія Василик, фахівець першої категорії кафедри біохімії та біотехнології, перебувала в Інституті Фізіології Університету Карла Еберхарда в місті Тюбінген (Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany). Ознайомилась з роботою Інституту Фізіології, завідуючою якого є професор, доктор Ольга Гаращук. В даному інституті займаються вивченням ендогенних ритмів та нейрогенеративних процесів пов’язаних зі старінням у мозку.

Під час перебування в інституті Юрій Ковальчук продемострував препарування мозку, а Єлізаветта Зірдум – основи введення анастезії, забору крові та маркування мишей.

 
Вітаємо Володимира Лущака з ювілеєм!!! Друк
19.09.2017

Вітаємо

 
Німецько-українська літня школа: перевершуючи сподівання Друк
15.07.2017

IMG 8515З 25 по 31 липня в Прикарпатському університеті на базі кафедри біохімії проходила перша німецько-українська літня школа на тему “Перспективи для молодих вчених в біологічних науках: як справлятися з глобальними викликами сучасного суспільства”. Школа ставила перед собою цілі опрацювати не тільки ряд власне науково-дослідницьких питань, але також обговорити питання сучасної природничої освіти та науково-освітньої політики.

Добитися поставлених цілей вдалося завдяки винятковій професійності організаторів та зацікавленості відібраних за конкурсом учасників. Конкурс, до речі, складав приблизно три претенденти на місце і в його результаті було відібрано 25 учасників з Дніпра, Києва, Краматорська, Львова, Одеси, Сум, Тернополя, Харкова та Чернівців. Вже з перших хвилин реєстрації було зрозуміло, що на школу потрапили одні з найперспективніших молодих науковців. Молодь була дуже активною в обговоренні суто наукових виступів, у створенні ефективної професійної атмосфери і сприятливого для майбутніх контактів середовища. Все вийшло набагато краще, ніж очікувалося.

Лектори з Німеччини та України в своїх лекціях розповіли про сучасний стан досліджень таких проблем, як старіння і психічні захворювання (доктор Ольга Гаращук); взаємодія нервової та імунної систем при захворюваннях (доктор Марина Скок); синтетична біологія і пошук нових антибіотиків (доктор Андрій Лужецький); рак печінки та імунотерапія (доктор Тетяна Євса); зелені біотехнології та виробництво продуктів харчування (доктор Роман Волков); тощо. Програма школи

З різноманітними темами з кафедри також виступали представники таких громадських організацій, як мережа UKRAINE (доктор Оксана Зойменіхт), Український Науковий Клуб (доктор Наталія Шульга), мережа Українські Науковці у Світі (доктор Юрій Халавка) та Рада Молодих Вчених Національної Академії Наук України (доктор Олександр Скороход). Це були презентації, дискусії, круглі столи і персональні консультації з питань реформи української науки, взаємодії науковців між собою, кар’єрних можливостей в науці загалом і в Німеччині зокрема, тощо.

Органічною частиною цієї літньої школи були також практичні лабораторні навики, яких учасники набули під час п’яти практичних занять. Команда професора Володимира Лущака ретельно підготувала і провела разом з учасниками досліди з вивчення ряду фізіологічних та біохімічних параметрів, ферментативної активності ряду білків та вивчення статусу певних білків у тканині методом вестерн-блотингу.

Ця школа не була б можливою, якби не винятковий ентузіазм і віра в Україну наших колишніх співвітчизників Ольги Гаращук і Оксани Зойменіхт, які разом з завідувачем кафедри біохімії та біотехнології Володимиром Лущаком стали ініціаторами та організаторами цієї події. Професор Ольга Гаращук є директором Інституту Фізіології II при Тюбінгенському Університеті, викладач і дослідник світового рівня. Доктор Оксана Зойменіхт є менеджером з міжнародної співпраці при центрі молекулярної медицини імені Макса Дельбрюка в Берліні. Професор Володимир Лущак завідує кафедрою біохімії та біотехнології у Прикарпатському національному університеті. Співробітники кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету доктор Галина Семчишин та магістр Уляна Джаман дуже багато докладись до вирішення організаційних питань проведення школи, а особливо – відбору учасників. Школа була профінансована агенцією DAAD - Німецькою Службою Академічних Обмінів з ресурсів Міністерства закордонних справ ФРН.

Дивитись фотографії

Дивитись відео

 
Дослідження в лабораторії відділу функціональної зоології Лундського університету Друк
15.07.2017

Мосійчук Н.М.З 29 червня по 7 липня провідний фахівець кафедри біохімії та біотехнології кандидат біологічних наук Мосійчук Надія проводила дослідження в лабораторії відділу функціональної зоології Лундського університету (м. Лунд, Швеція). Основною метою досліджень було виділення та очистка імуноглобулінів типу IgG з молока свині та дослідження їх властивостей. Як відомо, унікальні захисні функції компонентів грудного молока пов’язані саме з наявністю в ньому таких білків як лактоферин, лізоцим, імуноглобулінів різних типів (IgD, IgG, slgA, IgM, IgE), a-лактальбуміну, ліпази і k-казеїну.  Виділений імуноглобулін буде надалі використаний в дослідженнях in vivo на недоношених поросятах як моделі недоношених дітей.

 
Курси підготовки фахівців з розведення, утримання та використання лабораторних тварин Друк
11.07.2016

IMG 20160708 122432664Протягом 4-8 липня 2016 року на запрошення професора Stefan Pierzynowski з Лундського університету аспіранти І-ІІІ року навчання Манюх Оксана, Сорочинська Оксана, Лилик Марія, Бурдилюк Надія, а також старший лаборант Зварич Тетяна взяли участь в 5-денних курсах підготовки фахівців з розведення, утримування та використання лабораторних тварин. Курси проходили на базі Біологічно-хімічного наукового центру Варшавського університету під керівництвом Польського наукового товариства лабораторних тварин (PolLASA).

Детальніше...
 
Відкриття освітньої програми «Біохімія» Друк
09.07.2016

IMG 7851Цього року у нашому університеті відбуватиметься перший набір студентів на освітню програму з біохімії. Навчання за освітньої програмою «Біохімія» здійснюватиметься на першому (бакалаврському) циклі вищої освіти у межах спеціальності 091 Біологія (на базі повної загальної освіти). Освітня програма «Біохімія» розроблена колективом кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету на основі власного закордонного науково-педагогічного досвіду та аналізу відповідних програм провідних університетів Європи.

Детальніше...
 
09.07.2016

Вітаємо!!!

Надія Бурдилюк

Кафедра біохімії та біотехнології вітає аспірантку 2-го року навчання Надію Бурдилюк з призначенням їй академічної стипендії Кабінету Міністрів України.
Бажаємо подальших творчих успіхів, натхнення, нових ідей та нових перемог!

Завантажити:Розпорядження Кабінету Міністрів України

 
Участь у 19-ій Європейській біоенергетичній конференції Друк
08.07.2016

Дмитро Валерійович ГосподарьовДмитро Валерійович Господарьов взяв участь у 19-ій Європейській біоенергетичній конференції, яка відбулась 2–7 липня 2016 року в Ріва дель Гарда (Італія). 

На конференції доцент Господарьов представив стендове повідомлення «NADH dehydrogenase from Ciona intestinalis confers longevity and stress resistance on fruit fly». 

Детальніше...
 


Сторінка 10 із 17
Ukrainian (CIS)English (United Kingdom)Наші Школи

  • Youtube
  • Facebook

Наші публікації


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Реклама Google