14-15 лютого кафедра біохімії та біотехнології провела звітно-наукову конференцію викладачів, аспірантів та співробітників кафедри

Друк
17.02.2017

DSC00020Доцент кафедри, доктор біологічних наук Галина Семчишин зробила доповідь «Metabolism of reactive carbonyl species in the brain» на пленарному засіданні конференції. В доповіді були представлені результати робіт доктора Семчишин щодо впливу різних вуглеводів на клітини пекарських дріжджів, які можуть слугувати моделлю людських клітин. Були окреслені проблеми, пов’язані з утворення активних карбонільних сполук у нервових клітинах мозку, а також представлені перспективи та ідеї майбутніх досліджень з використанням мозку ссавців як модельної системи. Доповідачка також наголосила на рості актуальності подібних досліджень у зв’язку з відповідним зростанням споживанням людством рафінованих вуглеводів.

Більшість доповідей на конференції викладачів була представлена англійською мовою. Викладачами були представлені доповіді про метаболічні особливості різних типів нервових клітин та функціональну взаємодію між ними (професор Володимир Лущак), функції альтернативних дихальних ланцюгів у живих організмів (доцент Дмитро Господарьов), метаболічні зміни в тканинах модельних риб за впливу пестицидів (провідний фахівець Надія Мосійчук), метаболічну роль альфа-кетоглутарової кислоти у комах та її роль у стійкості до алюмінію (доцент Байляк, аспірант Марія Лилик), паттерни експресії мРНК у ліній плодових мушок з короткою тривалістю життя (фахівець Ігор Юркевич), вплив різних видів крохмалю на розвиток плодових мушок (викладач Олександра Абрат), особливості алкогольдегідрогенази у комах та ссавців (старший лаборант Галина Шмігель). Частина доповідей співробітників кафедри та студентів була присвячена роботам на мишах – новому модельному об’єкті кафедри.

DSC00021

DSC00033

DSC00036

DSC00043

DSC00044
 

 

Реклама Google