Відкриття освітньої програми «Біохімія»

Друк
09.07.2016

IMG 7851Цього року у нашому університеті відбуватиметься перший набір студентів на освітню програму з біохімії. Навчання за освітньої програмою «Біохімія» здійснюватиметься на першому (бакалаврському) циклі вищої освіти у межах спеціальності 091 Біологія (на базі повної загальної освіти). Освітня програма «Біохімія» розроблена колективом кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету на основі власного закордонного науково-педагогічного досвіду та аналізу відповідних програм провідних університетів Європи.

Мета даної програми – надати освіту у галузі сучасної експериментальної біології та підготувати фахівців, які вільно конкуруватимуть на міжнародному рівні, включаючи і міжнародний ринок праці. Випускники отримають кваліфікацію ”бакалавр біології”, зі спеціалізацією “біохімік” та матимуть змогу продовжити навчання за магістерськими програмами у біохімії та суміжних дисциплінах (імунологія, медична біохімія, біоорганічна хімія, молекулярна біологія, генетика, біоінформатика) як у вищих навчальних закладах України, так і за кордоном.

Особливості програми:

- Наближеність до сучасних програм підготовки біологів до сучасного міжнародного рівня;
- поглиблене вивчення фахової англійської мови впродовж всього навчання;
- викладання частини фахових дисциплін англійською мовою (Introduction in Biochemistry, Functional Cell Biology, Molecular physiology, Molecular Microbiology and Virology, Gene expression);
- щотижневі наукові семінари (україномовні та англомовні), починаючи з другого курсу, метою яких є формування наукового мислення, вміння представляти наукові результати та відстоювати свою думку;
- широкий перелік лабораторних курсів, у ході навчання яких студенти оволодіватимуть навичками індивідуальної та групової роботи при виконанні експериментів;
- набуття дослідницьких навиків студентами реалізовуватиметься у ході виконання самостійних наукових у невеликих наукових групах, які працюють у широкому колі експериментальної біології (порівняльної біохімії та фізіології, клітинної біології, молекулярних генетики та фізіології; екотоксикології та геронтології тощо)
- підготовка студентів для співпраці з закордонними партнерами, отримання частини освіти за кордоном, а також можливість отримання подвійних дипломів з провідними університетами Західної Європи.

Працевлаштування: навчальні та науково-дослідницькі підрозділи університетів та наукових лабораторій, компанії, малі підприємства та установи харчового та біотехнологічного секторів (дослідник, забезпечення якості, лаборант, інженер), біомедичний та фармацевтичний сектори, сфера охорони довкілля тощо.