ЛОЗІНСЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА

luda2

Провідний фахівець кафедри біохімії та біотехнології

Мови: Українська, Російська,  Англійська

1

I. ОСВІТА

2008-2011: аспірант кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

2007-2008: Дипломна робота “Виживання та антиоксидантний захист дріжджів Sacharomycescerevisiae вирощених на глюкозі та фруктозі”.

2006-2007: Бакалаврська робота “Роль антиоксидантної системи дріжджів Sacharomycescerevisiae на стаціонарній фазі росту”.

2003-2008: Студент Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, диплом спеціаліста. Спеціальність «Біолог. Викладач біології». Спеціалізація  «Біохімія та імунологія»

1

II. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ СТАЖ

ScholarshipfromtheQueenJadwigaFundoftheJagiellonianUniversity, Poland, May-June, 2012.

2011 Участь у гранті «Study a novelnutrientassimilationfactor (NAF) withpotentialtoinfluenceobesity, VISBY Programme, LundUnivesity, Sweden, 2010-2012.

2011-донині: Провідний фахівець кафедри біохімії та біотехнології, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

2008-2011: аспірант кафедри біохімії та біотехнології, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

2006-донині: науково-дослідна лабораторія кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

phoca_thumb_l_dsc086581

1

ІII. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Оксидативний  та карбонільний стрес у дріжджів Saccharomycescerevisiae
 • Обмеження калорій
 • Старіння
 • Метаболічні порушення

1

ІV. УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ

2-4/2011 - VISBY Programme Fellowship, Lund University, Sweden “Study a novel nutrient assimilation factor (NAF) with potentia lto influence obesity”

2011 - VI Summer School “Molecular Microbiology and Biotechnology” Odessa National  I.I. Mechnykov University, Odessa, Ukraine

2011 - The Queen Jadwiga Fund Scholar ship, Department of Microbiology  Jagiellonian University (Cracow, Poland)

1

V. НАГОРОДИ

 • X Український біохімічний з’їзд, Одеса - Відзнака в конкурсі молодих вчених. 2010
 • VІ Міжнародна наукова конференція “Молодь та поступ біології”. Диплом (третє місце) за найкращу усну доповідь. 2009.
 • ІV Міжнародна наукова конференція “Молодь та поступ біології”. Диплом (третє місце) за найкращу постерну презентацію. 2007.
 • XII CongressoftheUkrainianSocietyofMicrobiologistsnamedafter S.M. Vynogradsky, Uzhgorod - Distinctionforthebestposterpresentation. 2008.

12008_Morhulez

2009_Morhulez

VI. ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ

 • Визначення активностей основних антиоксидантних (каталази, супероксиддисмутази) та асоційованих з ними ферментів (глюкозо-6-фосфатдегідрогенази), та глютатіонредуктази.
 • Визначення метаболічної активності клітин дріжджів.
 • Вимірювання рівня окремих метаболітів: глюкози, фруктози, глікогену, фруктозаміну та загального білку.
 • Визначення основних показників оксидативного  та карбонільного стресу: карбоніл білків та α-дикарбонільних сполук.
 • Визначення активностейдисахаридаз, амілази, ліпази і трипсину.

1

VII. ПРОФЕСІЙНІ ТОВАРИСТВА

Українське біохімічне товариство

1

VIII.ПУБЛІКАЦІЇ

Статті – 3

Тези – 7
 

Реклама Google