РОВЕНКО БОГДАНА МИХАЙЛІВНА

rovenko

Фахівець І категорії, кафедра біохімії та біотехнології,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

1

Мови: українська, російська, англійська.

1

I. Освіта та наукова діяльність

2012 – дотепер, фахівець І категорії навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2008-2011 – аспірантура на кафедрі біохімії та біотехнології Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна (спеціальність 03.00.04 - біохімія). Відбувся попередній захист кандидатської дисертації на тему: “Дієта личинок впливає на вміст поживних речовин та перебіг вільнорадикальних процесів у дорослих комах Drosophila melanogaster”. Науковий керівник – доктор біологічних наук, проф. Лущак В.І.

2006-2008 – старший лаборант на кафедрі біохімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ.

2006 – магістр біохімії. Магістерська робота на тему: “Функціонування ферментів азотного обміну та пероксидази у рослин Saussurea discolor (Wild) DC”. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доц. Шелифіст А.Є, кафедра біохімії, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

2005 – бакалавр біології. Захищено бакалаврську роботу на тему: “Особливості функціонування нітратредуктази та глутаматдегідрогенази в рослинах Saussurea discolor (Wild) DC, культивованих in vitro за різних умов мінерального живлення та забезпеченості БАП”. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доц. Шелифіст А.Є, кафедра біохімії, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

2001-2006 – навчання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, біологічний факультет, спеціальність «біохімія».

1

ІІ. Наукові інтереси

- Незбалансоване харчування і старіння; розвиток вікових захворювань;

- Метаболізм активованих форм кисню при незбалансованій дієті і під час старіння;

- Drosophila melanogaster як модельний об’єкт в дослідженнях природи ожиріння та цукрового діабету ІІ типу;

- Роль переносників глюкози та інсуліноподібних пептидів у D. melanogaster у сигнальних шляхах, що контролюють клітинний цикл і старіння;

- Використання металів як терапевтичних агентів для лікування ожиріння та цукрового діабету ІІ типу;

- Механізми виникнення адаптацій живих організмів до мінливих умов зовнішнього середовища

rovenko2

 

ІІІ. Поточна наукова робота

- Дослідження метаболізму у D. melanogaster при споживанні вуглеводів у надмірних та гранично низьких концентраціях;

- Роль окремих білків у регуляції старіння у D. melanogaster при різних харчових режимах;

- Оцінка впливу йонів перехідних металів на окремі біохімічні та гематологічні параметри Carassius auratus.

1

ІV. Гранти та нагороди

- Грант від Товариства біологів для участі у Щорічному головному з’їзді Товариства експериментальної біології (1-4 липня 2011 р.), Глазго, Великобританія (Шотландія).

- Грант від Товариства експериментальної біології для участі у навчальній школі “Science Communication Training Day” (30 червня 2011 р.), Глазго, Великобританія (Шотландія).

- Диплом ІІ-го ступеня за кращу усну доповідь секції «Фізіологія людини і тварин» на V Міжнародній конференції студентів та аспірантів «Молодь та поступ біології» (21-24 вересня 2010 р.), Львів, Україна.

- Диплом ІІ-го ступеня за кращу усну доповідь секції «Фізіологія людини і тварин» на V Міжнародній конференції студентів та аспірантів «Молодь та поступ біології» (12-15 травня 2009 р.), Львів, Україна.

1

V. Професійні товариства

Українське біохімічне товариство

Товариство експериментальної біології

1

VІ. Професійні навички та вміння

-  Визначення активностей основних антиоксидантних (каталази, супероксиддисмутази) та асоційованих з ними ферментів (малатдегідрогенази, ізоцитратдегідрогенази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази), ферментів метаболізму глютатіону (глютатіон-S-трансферази, глютатіонредуктази, тіоредоксинредуктази, глютатіонпероксидази), ферментів вуглеводного обміну (α-амілази, лактатдегідрогенази).

- Очистка та визначення активності мітохондріальних ферментів (глутаматдегірогенази, сукцинатдегідрогенази, фумарази, малатдегідрогенази).

- Визначення рівня показників оксидативного стресу: карбонільних груп білків, пероксидів ліпідів, високомолекулярних та низькомолекулярних тіолів.

- Вимірювання рівня окремих метаболітів: глюкози, глікогену, сечової кислоти, загальних ліпідів, триацилгліцеролів та загального білку.

- Утримання в лабораторних умовах культур мікроорганізмів, когорт плодової мушки, риб.

- Визначення показників хронологічного (тривалість життя) та фізіологічного (індукована рухова активність, стійкість до холодового та теплового стресів, плодючість) старіння, а також визначення кількості спожитої їжі (метод капілярного живлення та з використанням барвника діамантового синього Е133) у плодової мушки.

- Планування експериментів, систематизація та представлення результатів, підготування рукописів.

1rovenko1

rovenko2

VII. Публікації

Статті - 4

Подяки - 1

 

Реклама Google