СЕМЧИШИН ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА                         prapor

sem

доктор біологічних наук

доцент кафедри біохімії та біотехнології

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

I. ОСВІТА

Кандидатська дисертація: “Біохімічні особливості антиоксидантних систем штамів Escherichiacoliз різною толерантністю до кисню” (2002 р.) захищена в спеціалізованій вченій раді  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Робота виконана під керівництвом проф., д.м.н. Клименка А.О. (кафедра біохімії Івано-Франківської державної медичної академії) та  проф., д.б.н. Лущака В.І. (кафедра біохімії, факультет природничих наук Прикарпатського університету), м. Івано-Франківськ, Україна.

Дипломна робота: "Дослідження особливостей адсорбції іонів Ti2+ та Ni2+на оксидах SiO2, TiO2-SiO2 і NiO2-SiO2" (1990). Науковий керівник: к.х.н. Волощук А.Г., кафедра аналітичної хімії, хімічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, СРСР.

 ІІ. ІНОЗЕМНІ МОВИ - Російська, Англійська, Польська

 ІІІ. ГРАНТИ

 9. Study a novel nutrient assimilation factor (NAF) with potential to influence obesity, VISBY Programme, Lund Univesity, Sweden, 2010-2012 (leader of Ukrainian team).

 8. Functional analysis of new acute phase proteins, Marie Curie transfer of knowledge MTKD-CT-2006-042586 (ACUP), Department of Immunology, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University, Crakow, Poland, (visiting Professor, 15/03/2010 –15/05/2010).

 7. Scholarship from the Queen Jadwiga Fund of the Jagiellonian University, Poland, May-June, 2008.

 6. Адаптивна відповідь дріжджів Saccharomyces cerevisiae на дію вільних радикалів, грант Державного Фонду Фундаментальних Досліджень України, 2008-2009 (виконавець).

 5. Адаптивна відповідь дріжджів Saccharomyces cerevisiae на дію карбонатного радикалу, грант Державного Фонду Фундаментальних Досліджень України, 2007 (виконавець).

 4. Дріджі Saccharomyces cerevisiae як модель у вивченні впливу карбонатного радикалу на клітини еукаріотів, грант Державного Фонду Фундаментальних Досліджень України, жовтень – грудень, 2006 (виконавець).

 3. ХХХІІІ Winter School on Biotechnology, Jagiellonian University, Krynica-Zdroj, Poland, 25 February - 2 March, 2006.

 2. Дослідження оксидативного стресу у тварин і мікроорганізмів з метою зменшення його пошкоджуючої дії, грант Міністерства Освіти та Науки України, 2006–2008 (виконавець).

 1. Регуляція вільнорадикальних процесів у живих організмів іонами заліза, грант Міністерства Освіти та Науки України, 2002–2004 (виконавець).

 IV. СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 - Вільнорадикальні процеси в біології та медицині

 - Біохімічні аспекти старіння

 - Роль активних форм кисню та активних карбонільних форм у старінні та розвитку захворювань

 - Біохімічні особливості адаптацій організмів до різних видів стресу

 - Взаємодія карбонільного та оксидативного стресів (роль вуглеводів)

 V. ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

 - Відповідь мікроорганізмів на оксидативний, кислотний та карбонільний стреси

 - Роль вуглеводів та активних карбонільних форм у розвитку карбонільного та оксидативного стресів

 - Cтаріння пекарських дріжджів

- Перехресна адаптація та обмеження калорій у захисті пекарських дріжджів від стресів та сповільненні старіння

 VI. СЕМІНАРИ ТА ЛЕКЦІЇ

 - “Yeast as a model to study age-related metabolic disorders”, International Conference on Advances in Microbiology and Biotechnology for Human and Animal Health, Malmo & Lund, Sweden, 21-22 June 2011.

 - “Участь вуглеводів у вільно радикальних процесах”, X Український біохімічний з’їзд, Одеса, Україна, 13-17 вересня, 2010.

 - “Yeast as a model to study human disorders”, Lund University, Sweden, August 20, 2010.

- “Free radicals, antioxidants and immune system” (special lecture course for Ms., Ph.D. students), Jagiellonian University, Cracow, Poland, 03-05/2010.

 - “Evaluation of NO and ROS concentration in human and murine materials”, Department of Immunology, Jagiellonian University, Cracow, Poland, April 21, 2010.

 - “Saccharomyces cerevisiae as a model to study molecular mechanisms of cross-adaptation and response to environmental stresses”, 3rd International Ukrainian-Polish Weigl Conference, Одеса, УкраЇна, 2009.

 - “Взаємозв’язок між обміном вуглеводів та вільно радикальними процесами у пекарських дріжджів”, ХІІ З’їзд Українського мікробіологічного Товариства, Ужгород, Україна, 2009.

 - “Glucose and fructose differently affect baker’s yeast aging”, Jagiellonian Universitspan style=quot;times new romany, Cracow, Poland, June 3, 2008.

 - “Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae response to oxidative stress”, Jagiquot;timesquot;, ellonian University, Cracow, Poland, May 17, 2007.

 - “Координація супероксиддисмутази та каталази у бактерій Escherichia coli та дріжджів Saccharomyces cerevisiae”, IX Український біохімічний з’їзд, Харків, Україна, 24-27 жовтня, 2006.

 - “SoxRS regulon in E. coli response to H2O2-induced stress”, V Міжнародна конференція “Фактори експериментальної еволюції організмів”, Алушта, Україна, 10-16 вересня, 2006.

 VIІ. ПУБЛІКАЦІЇ

 РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЙ – 2

 ОГЛЯДОВІ СТАТТІ – 3

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ СТАТТІ – 29

 ТЕЗИ – 29

 

Реклама Google