КУБРАК ОЛЬГА ІГОРІВНА

Фахівець І категорії, кафедра біохімії та біотехнології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
І. ОСОБИСТІ ДАНІ
Українка, народилася 24 квітня 1983 року в с. Підмихайля, Калуського району, Івано-Франківської області.
Домашня адреса вул. Дорошенка, буд 18а, кв. 41, м. Івано-Франківськ
Мови українська, російська, англійська
ІІ. АДРЕСА
Робоча адреса Кафедра біохімії та біотехнології, Інститут природничих наук, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76025, Україна
Електронна адреса Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Робочий телефон 8 0342 71 46 83
Факс 8 0342 71 46 83
ІІІ. ОСВІТА.
2010, 13 жовтня: захист кандидатської дисертації за спеціальністю 03.00.04 – біохімія в спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)
2005-2008: аспірант кафедри біохіміїt, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Тема дисертації “Отримання та характеристика стабільної α-амілази з Bacillus sp.”. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Лущак В. І., завідувач кафедри біохімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
2004-2005: студент 5-го курсу. Дипломна робота “Порівняльна характеристика лактатдегідрогенази з печінки і білих м’язів коропа звичайного (Cyprinus carpio).” Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доц. Багнюкова Т.В., кафедра біохімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
2003-2004: студент 4-го курсу. Бакалаврська робота “Особливості флори м. Калуша та його околиць внаслідок антропогенного впливу”. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доц. Шумська Н.В., кафедра біології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
2000-2004: студент 1-3 курсу Прикарпатського національного університету імені Василя за спеціальністю “біологія”.
IV. НАУКОВА І НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дослідницький стаж
2010-дотепер: фахівець І категорії, кафедра біохімії та біотехнології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
2008-2010: молодший науковий співробітник, науково-дослідна лабораторія біохімії, кафедра біохімії, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
2008-2009: асистент, кафедра біохімії, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
2004-present: науково-дослідницька лабораторія, кафедра біохімії (біохімії та біотенології), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Викладацький стаж
-       Фізико-хімічні методи аналізу, практичні заняття для студентів спеціальності біологія (спеціалізація - біохімія), Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2007-2008рр., Івано-Франківськ.
-       Біохімія, загальний курс – лабораторні заняття для студентів спеціальності біологія (спеціалізацій – біологія, біохімія), Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008 рік, Івано-Франківськ.
-       Біохімія адаптацій, семінари для магістрів спеціальності біохімія, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008 рік, Івано-Франківськ.
-       Вірусологія, практичні заняття для студентів спеціальності біологія  Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008 р., Івано-Франківськ.
-       Мікробіологія, загальний курс – лабораторні заняття для студентів спеціальності біологія (спеціалізацій – біологія, біохімія), Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008 рік, Івано-Франківськ.
V. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ
-       Оксидативний стрес в різних організмів
-       Біохімічні аспекти метаболізму вільних радикалів
-       Модифікація ферментів за участю активованих форм кисню
-       Адаптації живих організмів до мінливих умов навколишнього середовища (змін температури, рівня кисню, наявності ксенобіотиків, тощо)
-       Вплив біологічно активних сполук, адаптогенів на організм
-       Вплив йонів перехідних металів, пестицидів та інших ксенобіотиків та полютантів на живі організми
-       Вивчення ферментів, які становлять потенційний інтерес для біотехнологічних процесів
-       Поліпшення якості і тривалості життя
VI. ПОТОЧНА НАУКОВА РОБОТА
-         Дослідження месенжерів, задіяних у відповіді на стрес
-         Вивчення впливу полютантів навколишнього середовища, таких як йони перехідних металів, ксенобіотиків, пестицидів на карася сріблястого Carassius auratus
-         Аналіз вільнорадикальних перетворень і розвиток оксидативного стресу в різних тканинах (мозок, печінка, нирки і зябра) карася сріблястого Carassius auratus, експонованого до полютантів
-         Оцінка впливу йонів перехідних металів та пестицидів на окремі біохімічні та гематологічні параметри карася
-         Дослідження адаптацій риб до стресових факторів довкілля в ракурсі глобальних змін навколишнього середовища.
VIІ. ГРАНТИ ТА НАГОРОДИ
-       Білатеральний грант міжнародного співробітництва між українським комітетом з науки і техніки та федеральним міністерством досліджень та технологій. Сторони учасники: кафедра біохімії та біотехнології, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника (Україна) та відділення функціональної екології, Інститут Альфреда Вегенера для морських та полярних досліджень (Німеччина). Квітень-червень 2011.
-       Білатеральний грант міжнародного співробітництва між українським комітетом з науки і техніки та федеральним міністерством досліджень та технологій. Сторони учасники: кафедра біохімії та біотехнології, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника (Україна) та відділення функціональної екології, Інститут Альфреда Вегенера для морських та полярних досліджень (Німеччина). Листопад-грудень 2010.
-       Диплом за кращу стендову доповідь секції “Біотехнологія” З’їзду мікробіологів України, Ужгород, Україна (25-30 травня 2009 р.)
-       Диплом ІІІ-го ступеня за кращу усну доповідь секції Біохімія на ІІІ Міжнародній конференції студентів та аспірантів Молодь та поступ біології (23-27 квітня 2007 р.), Львів, Україна.
-
VIІІ. ПРОФЕСІЙНІ ТОВАРИСТВА
Українське біохімічне товариство
Товариство мікробіологів України
Українське товариство клітинної біології
ІХ. ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ
- Визначення активностей основних антиоксидантних (каталази, супероксиддисмутази) та асоційованих з ними ферментів (малатдегідрогенази, ізоцитратдегідрогенази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази), ферментів метаболізму глютатіону (глютатіон-S-трансферази, глютатіонредуктази, глютатіонпероксидази), ферментів вуглеводного обміну (α-амілази, лактатдегідрогенази)
-         Визначення основних показників оксидативного стресу: тіобарбітурат-активних продуктів, карбоніл білків, пероксидів ліпідів, загального та окисленого глютатіону, високомолекулярних та низькомолекулярних тіолів
-         Вимірювання рівня окремих метаболітів: глюкози, глікогену, лактату, сечової кислоти, триацилгліцеридів та загального білку.
-         Культивування мікроорганізмів, вирощування мух, утримання риб
-         Методи очищення білків: афінна та іонообмінна хроматографія, нативний та денатуруючий електрофорези
-         Техніки молекулярної біології: вестерн-блот, імунопреципітація
-         Планування та дизайн експериментів, систематизація та представлення результатів, підготування рукописів
Х. ПУБЛІКАЦІЇ
olga
Кандидат біологічних наук, фахівець І категорії, кафедра біохімії та біотехнології,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Мови: українська, російська, англійська

І. ОСВІТА
2010, 13 жовтня: захист кандидатської дисертації за спеціальністю 03.00.04 – біохімія в спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)
2005-2008: аспірант кафедри біохіміїt, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Тема дисертації “Отримання та характеристика стабільної α-амілази з Bacillus sp.”. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Лущак В. І., завідувач кафедри біохімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
2004-2005: студент 5-го курсу. Дипломна робота “Порівняльна характеристика лактатдегідрогенази з печінки і білих м’язів коропа звичайного (Cyprinus carpio).” Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доц. Багнюкова Т.В., кафедра біохімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
2003-2004: студент 4-го курсу. Бакалаврська робота “Особливості флори м. Калуша та його околиць внаслідок антропогенного впливу”. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доц. Шумська Н.В., кафедра біології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
2000-2004: студент 1-3 курсу Прикарпатського національного університету імені Василя за спеціальністю “біологія”.

IІ. НАУКОВА І НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дослідницький стаж
2010-дотепер: фахівець І категорії, кафедра біохімії та біотехнології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
2008-2010: молодший науковий співробітник, науково-дослідна лабораторія біохімії, кафедра біохімії, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
2008-2009: асистент, кафедра біохімії, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
2004-present: науково-дослідницька лабораторія, кафедра біохімії (біохімії та біотенології), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
CIMG0090 S7300550
Викладацький стаж
-       Фізико-хімічні методи аналізу, практичні заняття для студентів спеціальності біологія (спеціалізація - біохімія), Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2007-2008рр., Івано-Франківськ.
-       Біохімія, загальний курс – лабораторні заняття для студентів спеціальності біологія (спеціалізацій – біологія, біохімія), Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008 рік, Івано-Франківськ.
-       Біохімія адаптацій, семінари для магістрів спеціальності біохімія, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008 рік, Івано-Франківськ.
-       Вірусологія, практичні заняття для студентів спеціальності біологія  Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008 р., Івано-Франківськ.
-       Мікробіологія, загальний курс – лабораторні заняття для студентів спеціальності біологія (спеціалізацій – біологія, біохімія), Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008 рік, Івано-Франківськ.
2F26 3F25

ІІІ. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ
- Оксидативний стрес в різних організмів
- Біохімічні аспекти метаболізму вільних радикалів
- Модифікація ферментів за участю активованих форм кисню
- Адаптації живих організмів до мінливих умов навколишнього середовища (змін температури, рівня кисню, наявності ксенобіотиків, тощо)
- Вплив біологічно активних сполук, адаптогенів на організм
- Вплив йонів перехідних металів, пестицидів та інших ксенобіотиків та полютантів на живі організми
- Вивчення ферментів, які становлять потенційний інтерес для біотехнологічних процесів
- Поліпшення якості і тривалості життя

ІV. ПОТОЧНА НАУКОВА РОБОТА
- Дослідження месенжерів, задіяних у відповіді на стрес
- Вивчення впливу полютантів навколишнього середовища, таких як йони перехідних металів, ксенобіотиків, пестицидів на карася сріблястого Carassius auratus
- Аналіз вільнорадикальних перетворень і розвиток оксидативного стресу в різних тканинах (мозок, печінка, нирки і зябра) карася сріблястого Carassius auratus, експонованого до полютантів
- Оцінка впливу йонів перехідних металів та пестицидів на окремі біохімічні та гематологічні параметри карася
- Дослідження адаптацій риб до стресових факторів довкілля в ракурсі глобальних змін навколишнього середовища.

V. ГРАНТИ ТА НАГОРОДИ
- Білатеральний грант міжнародного співробітництва між українським комітетом з науки і техніки та федеральним міністерством досліджень та технологій. Сторони учасники: кафедра біохімії та біотехнології, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника (Україна) та відділення функціональної екології, Інститут Альфреда Вегенера для морських та полярних досліджень (Німеччина). Квітень-червень 2011.
- Білатеральний грант міжнародного співробітництва між українським комітетом з науки і техніки та федеральним міністерством досліджень та технологій. Сторони учасники: кафедра біохімії та біотехнології, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника (Україна) та відділення функціональної екології, Інститут Альфреда Вегенера для морських та полярних досліджень (Німеччина). Листопад-грудень 2010.
- Диплом за кращу стендову доповідь секції “Біотехнологія” З’їзду мікробіологів України, Ужгород, Україна (25-30 травня 2009 р.)
- Диплом ІІІ-го ступеня за кращу усну доповідь секції Біохімія на ІІІ Міжнародній конференції студентів та аспірантів Молодь та поступ біології (23-27 квітня 2007 р.), Львів, Україна.
2007_Kubrak 2009_Kubrak

VI. ПРОФЕСІЙНІ ТОВАРИСТВА
Українське біохімічне товариство
Товариство мікробіологів України
Українське товариство клітинної біології

VII. ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ
- Визначення активностей основних антиоксидантних (каталази, супероксиддисмутази) та асоційованих з ними ферментів (малатдегідрогенази, ізоцитратдегідрогенази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази), ферментів метаболізму глютатіону (глютатіон-S-трансферази, глютатіонредуктази, глютатіонпероксидази), ферментів вуглеводного обміну (α-амілази, лактатдегідрогенази)
-   Визначення основних показників оксидативного стресу: тіобарбітурат-активних продуктів, карбоніл білків, пероксидів ліпідів, загального та окисленого глютатіону,         високомолекулярних та низькомолекулярних тіолів
- Вимірювання рівня окремих метаболітів: глюкози, глікогену, лактату, сечової кислоти, триацилгліцеридів та загального білку.
- Культивування мікроорганізмів, вирощування мух, утримання риб
- Методи очищення білків: афінна та іонообмінна хроматографія, нативний та денатуруючий електрофорези
- Техніки молекулярної біології: вестерн-блот, імунопреципітація
- Планування та дизайн експериментів, систематизація та представлення результатів, підготування рукописів


VIII. ПУБЛІКАЦІЇ

Статті - 16

Подяки - 3

 
Designed by Education wordpress theme