Друк

                                  СТАМБУЛЬСЬКА УЛЯНА ЯРОСЛАВІВНА (pdf версія)                    prapor

 СТАМБУЛЬСЬКА УЛЯНА ЯРОСЛАВІВНА

старший лаборант навчальної лабораторії кафедри біохімії та біотехнології

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Контактна інформація та особисті дані:

українка

1982 р.н.

одружена, син 6 років

Електронна адреса:

Робочий телефон: +380342596171

 

Стамбульська (Русин) Уляна Ярославівна народилась 25 вересня 1982 року в смт. Рожнятів, Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл. В 2000 році закінчила Рожнятівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. У цьому ж році вступила до до Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника на природничий факультет, спеціальність «Біологія». У 2005 році завершила навчання та отримала диплом спеціаліста, кваліфікація – біолог, викладач біології. Тема дипломної роботи:«Виділення та використання чистих культур азотфіксуючих бактерій» (науковий керівник – доктор біологічних наук, завідувач кафедри біохімії природничого факультету ПНУ ім. В. Стефаника). Протягом 2005-2008 рр. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю «Біотехнологія» при кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника. Тема кандидатської дисертації «Вплив симбіотичнх азотфіксуючих бактерій і ксенобіотиків на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху посівного». Науковий керівник - завідувач кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, доктор біологічних наук, професор Лущак Володимир Іванович.

З 2007-2008рр. – асистент кафедри біохімії за сумісництвом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2011-2012 рр. – провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2012-1214рр. – мікробіолог виробничо-технологічної лабораторії ТзОВ «Імперово Фудз», з квітня 2014р – заступник завідувача виробничо-технологічної лабораторії ТзОВ «Імперово Фудз».

З грудня 2015 і дотепер старший лаборант навчальної лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 

Наукові інтереси:

-симбіотичні азотфіксуючі бактерії роду Rhizobium та їх використання;

- вільнорадикальні процеси у рослин;

- вплив пестицидів та важких металів на фізіолого-біохімічні показники рослин;

- мікроклональне розмноження рослин.

 

Статті у фахових журналах:

1. Стамбульська У. Я. Вплив гербіциду 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та азотфіксуючих бактерій на біохімічні показники рослин гороху/ У. Я. Стамбульська, Н. М. Мосійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2015.– № 19. – С. 53–56.

2. Стамбульська У. Я. Вплив біхромату калію у середовищі вирощування на біохімічні показники рослин гороху / У. Я. Стамбульська // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2015. – Т. 20, № 2 (37) – С. 42–48.

3. Стамбульська У. Я. Вплив біхромату калію на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху / У. Я. Стамбульська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2015. – № 18. – С. 64–68.

4. Stambulska U. Ya.Efficacy of symbiosis formation by pea plants with local Western Ukrainian strains of Rhizobium / U. Ya Stambulska, V. I. Lushchak // The Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences – 2015. – Vol. 5, N. 2. – P. 92–98.

5. Стамбульська У. Я. Хемотаксис Rhizobiumleguminosarumbv. viciae до органічних речовин / У. Я. Стамбульська, В. І. Лущак // Мікробіологічний журнал. – 2009. – Т. 71, №3. – С. 47–53.

6. Стамбульська У. Я. Вплив місцевих штамів Rhizobiumleguminosarumbv.viciae на рослини гороху посівного / У. Я. Стамбульська, В. І. Лущак // Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2008. – №. 7. – С. 131–137.

7. Стамбульська У. Я. Вплив бактерій роду Rhizobium на концентрацію пігментів і крохмалю в рослин гороху / У. Я. Стамбульська, В. І. Лущак // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – № 3. – С. 89–94.

8. Русин У. Я. Ефективність утворення бобово-ризобіального симбіозу бульбочковими бактеріями, виділеними з ґрунтів Прикарпаття / У. Я. Русин, В. І. Лущак // Агроекологічний журнал. – 2008. – Спец. вип. – С. 208–211.

9. Вплив іонів заліза на показники оксидативного стресу і ативність антиоксидантних ферментів у дріжджів Saccharomycescerevisiae/Д. Господарьов, С. Мандрик, У. Русин, Л. Паньків // Вісник Прикарпатського університету. Біологія.– 2003. – Вип. 3. С. 137–144.

 

Тези доповідей:

1. Стамбульська У. Я. Виділення та ідентифікація симбіотичних азотфіксуючих бактерій гороху з ґрунтів Прикарпаття / У. Я. Стамбульська: матеріали міжнародної науково-практ. конф. [„Наука та сучасність”], (Київ, 22 берез. 2011 р.) – Київ, 2011. – С. 70–75.

2. Стамбульська У. Я. Вплив бульбочкових бактерій Rhizobiumleguminosarumbv.viciae на морфометричні показники рослин гороху / У. Я. Стамбульська: матеріали ІV міжнарод. науково-практ. конф. [„Біотехнологія. Наука. Освіта. Практика”], (Дніпропетровськ, 11-13 листоп. 2008 р.) – Дніпропетровськ, 2008. – С. 147–148.

3. Русин У. Я. Хемотаксис бульбочкових бактерій гороху посівного до органічних речовин / У. Я. Русин, В. І. Лущак: матеріали IІ міжнарод. наук. конф. молодих учених [„Біологія: від молекули до біосфери”], (Харків, 19-21 листоп. 2007 р.) – Х.: ХНУ ім. В. Каразіна, 2007. – С. 380–381.

4. Русин У. Я. Вплив бактерій роду Rhizobium на морфологічні показники рослин PisumsativumL. / У. Я. Русин, В. І. Лущак: матеріали ІІІ міжнарод. конф. студ. і аспір. [„Молодь і поступ біології”], (Львів, 23–27 квітн. 2007 р.) – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 365–366.

5. Русин У. Я. Виділення та використання культур бульбочкових бактерій з бобових рослин Івано-Франківської області / У. Я. Русин, В. І. Лущак: матеріали III міжнарод. наук. конф. [“Фактори експериментальної еволюції організмів”], (Алушта, 25−28 верес. 2006 р.) − К. : Логос, 2006. − С. 636–638.

6. Русин У. Я. Виділення та оцінка ефективності бульбочкових бактерій з бобових рослин Івано-Франківської області / У. Я. Русин, В. І. Лущак: матеріали міжнарод. наук. конф. [„Мікробні біотехнології”], (Одеса, 11-15 верес. 2006 р.) – Одеса : Астропринт, 2006. – С. 95.

7. Русин У. Я. Вплив етанолу на активність антиоксидантних ферментів у Saccharomycescerevisiae / У. Я. Русин: матеріали І міжнар. конф. студ. і аспір. [„Молодь і поступ біології”], (Львів, 5 трав. 2005 р.) – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 9.

8. GospodaryovD.Theeffectofirononcatalaseandsuperoxidedismutaseactivitiesinyeast Saccharomycescerevisiae / D. Gospodaryov, L. Pankiv, U. Rusyn, S. Mandryk: First Ukrainian Congress for Cell Biology,Lviv, 2004. P. 68.

9. Русин У. Я. Вплив іонів заліза на активність антиоксидантних ферментів у Saccharomycescerevisiae / У. Я. Русин: матер. 73 міжвуз. студ. наук. конф. Івано-Франківськ, 2004.С. 80.

 

Реклама Google